Školní rok 2017/2018

Důležité termíny:

4. 9. 2017: zahájení školního roku

13. 9. 2017 až 15. 9. 2017: adaptační kurz tercie

26. 10. 2017 a 27. 10. 2017: podzimní prázdniny

21. 11. 2017: klasifikační porada

28. 11. 2017: valná hromada SRPG, třídní schůzky

23. 12. 2017 až 2. 1. 2018: vánoční prázdniny

9. 1. 2018: konzultace s rodiči

20. 1. 2018 až 27. 1. 2018: lyžařský a snowboardový kurz kvarty a kvinty

29. 1. 2018: klasifikační porada

31. 1. 2018: vydávání pololetních vysvědčení

2. 2. 2018: pololetní prázdniny

16. 2. 2018: Den otevřených dveří

26. 2. 2018 až 4. 3. 2018: jarní prázdniny

29. 3. 2017 až 2. 4. 2018: velikonoční prázdniny

13. 4. 2018: 1. termín jednotných přijímacích zkoušek

17. 4. 2018: 2. termín jednotných přijímacích zkoušek

19. 4. 2018: klasifikační porada

24. 4. 2018: třídní schůzky

26. 4. 2018: klasifikační porada pro oktávu

2. 5. 2018 až 15. 5. 2018: písemné práce a didaktické testy společné části maturit

10. 5. 2018 a 11. 5. 2018: náhradní termíny jednotných přijímacích zkoušek

11. 5. 2018: poslední zvonění

14. 5. 2018 až 18. 5. 2018: „svatý týden“

21. 5. 2018 až 23. 5. 2018: ústní zkoušky společné a profilové části maturit

30. 5. 2018: slavnostní předávání maturitních vysvědčení od 15.00 hod. v zámeckém sále

31. 5. 2018: konzultace s rodiči

2. 6. 2018 až 8. 6. 2018: sportovně turistický kurz sexty

21. 6. 2018: klasifikační porada

29. 6. 2018: vydávání ročníkových vysvědčení

30. 6. 2018 až 31. 8. 2018: hlavní prázdniny