Třídy

Třídy

Tercie 2017/2018

třídní učitelka Mgr. Markéta Palátová

16 žáků (13 dívek a 3 chlapci)

Kvarta 2017/2018

třídní učitelka Ing. Blanka Vondrášová

15 žáků (4 dívky a 11 chlapců)

Kvinta 2017/2018

třídní učitelka Mgr. Leona Stejskalová

16 žáků (5 dívek a 11 chlapců)

Sexta 2017/2018

třídní učitel Ing. Pavel Martinec

23 žáků (13 dívek a 10 chlapců)

Septima 2017/2018

třídní učitelka Ing. Kamila Turečková

22 žáků (9 dívek a 13 chlapců)

Oktáva 2017/2018

třídní učitel Ing. Pavel Roubal

18 žáků (11 dívek a 7 chlapců)