Třídy

Třídy

Tercie 2018/2019

třídní učitelka Mgr. Marie Wackershauserová

28 žáků (14 dívek a 14 chlapců)

Kvarta 2018/2019

třídní učitelka Mgr. Markéta Palátová

17 žáků (14 dívek a 3 chlapci)

Kvinta 2018/2019

třídní učitelka Ing. Blanka Vondrášová

14 žáků (4 dívky a 10 chlapců)

Sexta 2018/2019

třídní učitelka Mgr. Leona Stejskalová

16 žáků (5 dívek a 11 chlapců)

Septima 2018/2019

třídní učitel Ing. Pavel Roubal

23 žáků (13 dívek a 10 chlapců)

Oktáva 2018/2019

třídní učitelka Ing. Kamila Turečková

22 žáků (9 dívek a 13 chlapců)