Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina. Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Vytvořená videa:

Fyzika:

https://youtu.be/19GmpgYX2gw

https://youtu.be/xcKJsmVhcUk

https://youtu.be/1wN5yDZlBcA

Biologie:

https://youtu.be/yzu8YDbnUAg

https://youtu.be/ibz0lJPC_6o

Anglický jazyk:

https://youtu.be/5F1c9RzNNMI

https://youtu.be/TxTC14l9ZOw

https://youtu.be/b7A7HmoTUH0

https://youtu.be/p2szSxPJnU0

Výtvarná výchova:

Barvoměna_KJ

Český jazyk:

St – Skryté profese