Učíme se ze života pro život

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina. Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Vytvořená videa: