Přijímací řízení

Základní informace pro zájemce o studium

Gymnázium Pacov přijímá každoročně do šestiletého oboru (79-41-K/61 Gymnázium) žáky 7. tříd ZŠ a výjimečně na doplnění kvinty žáky devátých tříd ZŠ.

Od roku 2017  je povinnou součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a z matermatiky, připravená Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (tzv. CERMATem). Pro druhé kolo přijímacího řízení již přijímací testy vytváří sama škola.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně nových formulářů přihlášek ke studiu). Je rovněž možné si prohlédnout zadání didaktických testů.


 

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

V 2. kole přijímacího řízení bude ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 17 žáků.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 8. 6. 2017.

Ředitel ZŠ potvrdí správnost prospěchu za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy. Potvrzení lékaře není nutné.

Po podání přihlášky je nutné požádat základní školu o vydání zápisového lístku (případným zájemcům ze středních škol jej vydává krajský úřad kraje, ve kterém mají trvalé bydliště). Ten podávají uchazeči na tu střední školu, na kterou byli přijati a kterou si vybrali ke studiu (protože každý uchazeč může být teoreticky přijat najednou na více škol).

Kritéria přijetí si přečtěte v následujícím souboru:

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

V 2. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 10 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 8. 6. 2017.


PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 16. 2. 2018 od 8:00

Leták s podrobnějšími informace o škole (ve formátu PDF):

gy_pacov2016

Gymnázium_Pacov 2016