Přijímací řízení

Základní informace pro zájemce o studium

Gymnázium Pacov přijímá každoročně do šestiletého oboru (79-41-K/61 Gymnázium) žáky 7. tříd ZŠ a výjimečně na doplnění kvinty žáky devátých tříd ZŠ.

Od roku 2017  je povinnou součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou jednotná zkouška z českého jazyka a z matermatiky, připravená Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (tzv. CERMATem). Pro druhé kolo přijímacího řízení již přijímací testy vytváří sama škola.

Bližší informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (včetně nových formulářů přihlášek ke studiu). Je rovněž možné si prohlédnout zadání didaktických testů.


 

Třetí kolo přijímacího řízení do 1. ročníku (tercie)

Ve 3. kole přijímacího řízení bude ze 7. tříd ZŠ (případně z 2. ročníků osmiletých gymnázií) do 1. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 15 žáků.

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 24. 8. 2017.

Ředitel ZŠ potvrdí správnost prospěchu za 1. a 2. pololetí 6. třídy a za 1. pololetí 7. třídy. Potvrzení lékaře není nutné.

Po podání přihlášky je nutné požádat základní školu o vydání zápisového lístku (případným zájemcům ze středních škol jej vydává krajský úřad kraje, ve kterém mají trvalé bydliště). Ten podávají uchazeči na tu střední školu, na kterou byli přijati a kterou si vybrali ke studiu (protože každý uchazeč může být teoreticky přijat najednou na více škol).

Kritéria přijetí si přečtěte v následujícím souboru:

Kritéria přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení do 3. ročníku (kvinty)

V 2. kole dodatkového přijímacího řízení bude z 9. tříd ZŠ (případně ze 4. ročníků osmiletých gymnázií nebo z 2. ročníků šestiletých gymnázií) do 3. ročníku šestiletého gymnázia přijato maximálně 10 žáků.

Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky se podávají řediteli Gymnázia Pacov do 8. 6. 2017.


PŘÍŠTÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 16. 2. 2018 od 8:00

Leták s podrobnějšími informace o škole (ve formátu PDF):

gy_pacov2016

Gymnázium_Pacov 2016